Lier kommune blant landets 30 beste kommuner

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er svært fornøyd med kommunebarometeret 2019.
Lier kommune havner på 29. plass i de foreløpige tallene fra kommunebarometeret 2019. Dermed er Liers nøkkeltall klart bedre enn normalen i kommune-Norge.

Lier kommune klatrer fra 45. til 29. plass i de foreløpige tallene i Kommunal Rapports kommunebarometer.

Over halvparten av Lier sine nøkkeltall er forbedret det siste året.

Stolt ordfører

- Jeg er stolt av at vi ligger så høyt i de foreløpige tallene til kommunebarometeret. Det tyder på at vi i Lier kommune gjør gode prioriteringer og at vi har engasjerte og dyktige medarbeidere, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Plasseringen er justert for kommunens økonomiske forutsetninger. Nøkkeltallene er mye bedre enn kommunens økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Det er spesielt innen kategoriene pleie og omsorg og helse at Lier kommune går frem på årets barometer. Kommunen har ellers spesielt gode plasseringer innen grunnskole og miljø. Utslippene av klimagasser går tydelig ned i alle kategoriene som måles. 

- Oppløftende resultater

- Vi har ligget stabilt høyt på kommunebarometeret de siste årene.  Det er oppløftende å se at de foreløpige resultatene er gode, og det blir spennende å se de endelige resultatene til sommeren, sier rådmann Bente Gravdal i Lier kommune.

Rådmann Bente Gravdal.