Hopp til innhold

Skal samarbeide om opplæring av minoritetsungdom

Lier kommune og St. Hallvard videregående skole går sammen om å styrke skoletilbudet for minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge.

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring. Opplæringstilbudet kalles kombinasjonsprogram.

Fra høsten 2023 vil det opprettes en slik klasse ved St. Hallvard videregående skole. Tilbudet er et samarbeid med Lier voksenopplæring, og skal bidra til både opplæring og integrering. 

– Kombinasjonsprogrammet er noe vi i voksenopplæringen har ønsket oss lenge. Det vil gi ungdom fra Lier med kort botid et unikt opplæringstilbud. Vi vet at det er mye mer motiverende å ha opplæringen sin i et ungdomsmiljø, i tillegg innenfor egen kommune, og det vil sikre en bedre integrering, samt styrke mulighetene for å gjennomføre videregående skole. Vi er veldig glade på vegne av våre ungdommer, sier Joran Seck Stiansen, rektor ved Lier voksenopplæring. 

Her kan du lese mer om kombinasjonsklasser

Lærere fra begge skoler skal bidra i undervisningen 

Det vil være plass til 30 elever i den nye kombinasjonsklassen. Lærere fra både Lier voksenopplæring og St. Hallvard videregående skole skal gi opplæring til elevgruppa. 

–  Gjennom dette samarbeidet kan vi nyte godt av våre ulike kompetanser. Voksenopplæringen har solid kompetanse på mottak av flyktninger og grunnleggende norskopplæring, vi har solid kompetanse på opplæring av ungdomsgruppen. Det er også viktig at disse elevene får være fysisk i en videregående skole sammen med jevnaldrende, og at de slipper å gå i samme klasse som sine foresatte, sier Kaia Erlandsen, rektor ved St. Hallvard videregående skole. 

Ligger til rette for godt samarbeid 

Lier kommune og Viken fylkeskommune har signert en samarbeidsavtale for å sikre god samhandling om tilbudet. I den står det blant annet at det skal være jevnlige samarbeidsmøter fremover, og at det skal være to lærere i alle fag, en fra St. Hallvard videregående skole og en fra voksenopplæringen.