Lier kommune vant «budsjett-Oscar»

Økonomisjef Øystein Granheim (til venstre) mottar her prisen på vegne av Lier kommune.
Lier kommune vant Fremsikts pris for beste film om kommunebudsjettet.

På andre og tredjeplass kom Asker og Drammen kommuner med sine filmbidrag. 

- Hyggelig overraskelse

Stadig flere kommuner velger å bruke film for å nå ut til innbyggerne sine med ulike temaer.

Programvareselskapet Framsikt overrakte nylig pris til Lier for filmen kommunen lagde om rådmannens budsjettforslag.

- Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Å kommunisere engasjerende og forståelig om dette temaet kan være en utfordring. Da er det veldig gøy når det blir lagt merke til, sier kommunikasjonssjef Marianne Woldstad i Lier kommune.

SE FILMEN HER:

 

"Kort og konsist budskap"

Framsikts kåring har tatt utgangspunkt i de 52 kommunale kundene selskapet har.

Blant disse har ni av kommunene laget film i forbindelse med årets budsjett.

I vurderingen het det at Lier kommunes bidrag hadde et kort og konsist budskap og vant med god margin.

Økonomisjef Øystein Granheim var tilstede for å motta prisen som ble utdelt på Framsikts arrangement på Gardermoen.

Budsjettet på 90 sekunder

I budsjettfilmen til Lier kommune fremhever rådmann Bente Gravdal at kommunen står overfor utfordringer fremover.

Samtidig presenterer kommunalsjefene i kommunen de viktigste satsingene for årene som kommer.

- Filmen er ment å gi et raskt overblikk til flere enn de som normalt vil sette seg inn i kommunens budsjett. Digitale medier gir oss helt nye muligheter til å nå ut til folk, og film kan være et godt format for å treffe mange, forteller Marianne Woldstad. 

Lier kommune har laget og publisert flere filmer om ulike temaer i sine digitale flater.

I løpet av 2018 var det en film om trivselsassistenter på Liertun sykehjem som var den mest populære i kommunens kanaler.

Filmen ble likt og kommentert over 1000 ganger og nådde nærmere 25.000 personer.

Slik ser prisen ut.

Marianne Woldstad er kommunikasjonssjef i Lier kommune.