Først ut i Buskerud: Skriver under en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Over 77.000 mennesker i Norge har demens – og over halvparten av disse bor i sitt eget hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet fordi samfunnet ikke er godt nok tilrettelagt.

Ved hjelp av enkle tiltak kan mennesker med demens ha mulighet til å være mer aktive og selvhjulpne. Flere vil få demens i årene som kommer, nå ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen og Lier kommune å slå et slag for et mer demensvennlig samfunn.

Nå inngås det en avtale mellom Lier kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen, der kommunen blant annet skal kurse servicenæringen i Lier slik at de kan hjelpe folk med demens på en helt annen måte enn i dag.

Midler fra TV-aksjonen

Nasjonalforeningen for folkehelsen stod bak TV-aksjonen i 2013, der temaet var nettopp demens. Nå ønsker de å ha en satsing som gjøre samfunnet mer demensvennlig.

- Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal utarbeidet kursopplegget og materiellet, så skal vi i Lier kommune gjennomføre kursene som blant annet rettes mot ansatte i servicenæringen i Lier. Dette skal være enkle, men veldig nyttige og relevante kurs som gjør at de som jobber i servicenæringen på en bedre måte kan forstå og hjelpe folk med demens. Bedriftene som gjennomfører kursene får et klistremerke på døren som viser at de er en demensvennlig bedrift, forteller Hanne Berg Stubberud, helse- og omsorgssjef i Lier kommune.

Lier først i Buskerud

Over 70 kommuner er så langt med i ordningen, men Lier kommune er den første kommunen i Buskerud som inngår en slik samarbeidsavtale.

Avtalen blir undertegnet mandag 26. juni av Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal og generalsekretær i Nasjonsforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt. 


Styremedlem i Lier demensforening, Åshil Brudal (t.v.), demenskoordinator Anja Hoff i Lier kommune, Lisbet Rugtvedt generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Else Frisell i pårørendeforeningen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal. (Foto: Benedikte H. Håkonsen, Lierposten)