Lier på 3. plass på Kommunebarometeret

Lier gjør et byks på Kommunebarometeret for 2020, og er nummer tre blant alle landets kommuner.

- Vi er svært stolte over 3. plassen i en nasjonal kåring som Kommunebarometeret, sier fungerende rådmann Sikke Næsheim.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er også stolt.

- Pallplass på kommunebarometeret er jo en lagseier som gjør at jeg er veldig stolt over kommunens arbeid på mange områder, sier ordføreren.

Her kan du se plasseringen på Kommunebarometeret 2020 for alle kommunene i Norge

Godt lag

I 2019 kom Lier kommune på en 17. plass. På Kommunebarometeret for 2020 er Lier på pallen med en solid 3. plass. Dette er Liers beste plassering noensinne i denne kommunerangeringen. 

- Denne kåringen inspirerer oss. Den er en anerkjennelse av at vi er et godt lag i kommunen, med dyktige medarbeidere som gjør en flott innsats på jobb hver eneste dag og som jobber mot felles mål. Dette er også veldig bra for innbyggerne våre, sier Næsheim, og legger til:

- Plasseringen viser at vi leverer effektive og gode tjenester til liungene og scorer bra på blant annet miljø. Det hadde vi ikke klart uten et godt arbeidsmiljø, godt samarbeid på tvers og dedikerte medarbeidere.  

Dette blir målt

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år, og er en sammenligning av landets kommuner. Kommunene måles på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer – blant annet grunnskole, helse, pleie og omsorg, barnehage, barnehage og økonomi. Hensikten med barometeret er å gi en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunene driver.

Kommunebarometeret rangerer kommunene i Norge basert på nøkkeltall innenfor disse sektorene, og vektes på følgende måte:

 • Pleie og omsorg (20 %)
 • Grunnskole (20 %)
 • Barnehage (10 %)
 • Barnevern (10 %)
 • Økonomi (10 %)
 • Helse (7,5 %)
 • Sosialtjeneste (7,5 %)
 • Kostnadsnivå (5 %)
 • Kultur (2,5 %)
 • Miljø (2,5 %)
 • Saksbehandling (2,5 %)
 • Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Høy elevtrivsel

På Kommunebarometeret for 2020 gjør Lier det ekstra godt innen grunnskole med en 9. plass innenfor denne kategorien. For grunnskole måles blant annet elevenes trivsel, resultater på nasjonale prøver, andel elever som får spesialundervisning og lærernes formelle kompetanse.

I Lier sier blant annet 92 prosent av elevene på 7. trinn og 88 prosent av elevene på 10. trinn at de trives godt. Det er noe høyere enn landssnittet, som er henholdsvis 85 og 81, 5 prosent.

Lierlærerne scorer dessuten bra på kompetanse. 94, 5 prosent av lærerne på 1.- 7. trinn og 99, 5 prosent på 8.- 10. trinn oppfyller kravene til undervisning.

- Dette viser at Lier har lærere med god kompetanse, elever som lærer mye og elever som i snitt trives på skolen, sier ordføreren.

Nedgang i utslipp

Lier kommune gjør det også godt i kategorien miljø med en 15. plass. Her måles blant annet energikostnader per kvadratmeter bygg, vannforbruk, andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon og utslipp av klimagasser per innbygger.

Tallene viser blant annet en nedgang i klimagassutslipp per innbygger i Lier, som også er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet.

Holder fristen

Kommunebarometeret viser at andel undersøkelser i barnevernet som er gjennomført innenfor fristen på tre måneder har økt helt siden 2015, og er nå på 98 prosent.

- Det er også positive tall på sosiale tjenester. Det er færre liunger som mottar sosialhjelp, og de som mottar slik støtte gjør det over kortere tid. Det er viktig for den enkelte og oss som kommune, sier ordføreren.

Fakta om Kommunebarometeret:

 • Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år.
 • Her rangeres kommunene etter 151 utvalgte nøkkeltall.
 • Nøkkeltallene er hentet fra offentlig tilgjengelige statistikkbanker, blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB), og fordeles på 12 ulike sektorer.
 • Det endelige Kommunebarometeret publiseres hvert år i starten av juli, etter at SSB har publisert de endelige Kostra-tallene for foregående år.
 • Tallene i årets kommunebarometer er fra 2019.
 • Selv om Kommunal Rapport har publiser det endelige Kommunebarometeret, ser vi at noen enkeltresultater mangler. Kommunen tar derfor forbehold om at dette kan påvirke resultatet.