Lier-politikere lærte om velferdsteknologi

Jeppe Skjønberg presenterer velferdsteknologi hos Atri-X i Bærum.
Deltok på befaring og fikk et innblikk i hvordan ny teknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for de som bor i institusjon eller eget hjem.

Fire av politikere i helse-, omsorg- og velferdsutvalget i Lier deltok nylig på befaringen som ble lagt til Almas hus i Oslo og Atri-X i Bærum.

Fagkonsulent Lone Storgaard hos Almas hus snakker med Lier-politikerne. 

Velferdsteknologi i praksis

Hos Almas hus fikk politikerne en demonstrasjon og test av velferdsteknologi og hjelpemidler som kan plasseres hjemme hos brukeren, blant annet på kjøkkenet og soverommet.

På Atri X fikk de en presentasjon av Jeppe Skjønberg som blant annet viste frem kommunikasjonshjelpemidler og demonstrasjon av en pasientløfter som ansatte kan betjene alene.

En nyttig og lærerik rundtur for politikerne fra Lier kommune.

Disse deltok på befaringen:

Laila Tryde, Hanne Gravdal, Ann Heidi Svorstøl og Reidar Lauritsen. Fra administrasjonen deltok rådgiver Jon-Kristian Pedersen.

Her demonstreres en pasientløfter.