Lier ute av ring 2 - reviderer lokal forskrift

Fra 3. februar inngår ikke Lier kommune lenger i den såkalte ring 2 med kommuner som er pålagt særskilte koronatiltak. Vår lokale forskrift og ordinære nasjonale tiltak vil fortsatt gjelde.

Etter at den engelske og mer smittsomme varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo, innførte regjeringen endringer i den nasjonale covid-19-forskriften for noen kommuner i Oslo-regionen.

Fra og med 25. januar ble det innført strenge smitteverntiltak i ti nabokommuner inkludert Nordre Follo (kalt ring 1) og 15 kommuner i randsonen (kalt ring 2). Lier kommune var del av ring 2.

På bakgrunn av smittesituasjonen har regjeringen nå bestemt at Lier kommune ikke er del av ring 2 fra og med 3. februar. Det betyr at kommunens lokale forskrift og ordinære nasjonale tiltak gjelder.

-Vi skal nå revidere den lokale forskriften vår. I dette arbeidet inngår en konkrete vurdering av smittesituasjonen i Lier og regionen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Tirsdag 2. februar vil kommunen informere om den reviderte forskriften og hvilke regler som da gjelder i Lier fra og med 3. februar.