Hopp til innhold

Lierhallen åpner igjen mandag 17. januar

Fra og med 17. januar kan liungene igjen ta i bruk Lierhallen. Av smittevernhensyn vil det bare være tillatt med et begrenset antall i lokalene samtidig, og det innføres en tidsgrense for de besøkende.

I desember så vi oss dessverre nødt til å stenge Lierhallen svømmehall for publikum på grunn av anbefalinger om stengte garderober og 1 meters avstand mellom de besøkende. Etter nøye vurderinger, og kontakt med kommuneoverlegen i Lier, er det bestemt at vi fra og med mandag 17.januar igjen åpner for publikum som ønsker å besøke oss i våre vanlige åpningstider. Dette innbefatter også morgen- og pensjonistsvømming.  

Begrenset antall om gangen

 • For å kunne holde åpent på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og overholde anbefalingene som fortsatt foreligger, har vi måttet innføre noen enkle restriksjoner.  

 • Vi vil kun ha et begrenset antall inne i lokalene samtidig. Dette vil kunne medføre noe ventetid før du kan komme inn.

 • Det vil være tidsgrense for hvor lenge man har mulighet til å oppholde seg i svømmehallens lokaler (dette inkluderer garderobetid) slik at flest mulig får tilgang.

 • Vi har satt maks 1,5 time inkludert garderobetid.

 • Badstuene vil i første omgang være stengt.

 • Vi minner om at alle er påpasselige med avstand til andre, både ved inn- og utgang, i garderober og i selve svømmehallen. Dette gjelder uansett alder og vaksinasjonsstatus.

 • Det er egne regler for skolesvømming, samt for våre faste treningsgrupper og kurs.  

Ikke mulig å reservere tid  

Vi ser frem til å kunne åpne Lierhallen svømmehall igjen for publikum på en trygg og forsvarlig måte, og ber alle brukere rette seg etter de reglene som er satt og ta hensyn til hverandre slik at vi kan opprettholdt tilbudet på en forsvarlig og trygg måte.   

Vi gjør oppmerksom på at publikum dessverre ikke har anledning til å ringe våre badevakter for å reservere tid i Lierhallen svømmehall.  

Åpningstider for Lierhallen svømmehall

 • Mandag: Publikum kl. 16.00 – 21.00

 • Tirsdag: Publikum kl. 07.00 – 08.30

 • Torsdag: Publikum kl. 07.00 – 08.30, pensjonistsvømming kl. 14.00 – 15.00 
                              
 • Fredag: Publikum kl. 16.00 – 21.00 Lørdag og søndag: Publikum kl. 11.00 – 15.00  

Priser Lierhallen svømmehall 2022

 • Enkeltbillett barn og ungdom: 50 kroner

 • Enkeltbillett pensjonist: 50 kroner

 • Enkeltbillett funksjonshemmet m/ledsagerbevis: 50 kroner

 • Enkeltbillett voksen: 90 kroner  

 • Klippekort barn og ungdom (12 klipp): 500 kroner

 • Klippekort pensjonist (12 klipp): 500 kroner

 • Klippekort funksjonshemmet m/ledsagerbevis (12 klipp): 500 kroner

 • Klippekort voksen (12 klipp). 900 kroner  

 • Ved leie av Lierhallen svømmehall tas følgende priser: Leiepris per time – lokale lag og andre: 500/1000 kroner