Les nyhetsbrevet som gir innsikt i hvorfor Lier kommunen nå skal tilby iPad som læringsplattform for elever i grunnskolen.

Etter en grundig prosess har Lier kommune bestemt seg for å tilby iPad til alle elever i Lierskolen.

En prosjektgruppe har det siste året jobbet med det som har dannet grunnlaget for valg av iPad som lærlingsplattform i lierskolen. Det er hentet inn erfaringer fra bruk av PC og nettbrett fra Lier kommune, og fra en rekke andre kommuner og skoler i inn- og utland.

Lier kommune har lang erfaring i bruk av PC i skolen. PC har av mange blitt opplevd som utfordrende å bruke i undervisningen. En PC er stor og tung, krever mye tid på å startet opp og undervisningen blir ofte forstyrret av oppdateringer. En iPad er stabil i bruk, har kort oppstartstid og er enkel å håndtere og lett å ha med seg i skolesekken. En iPad er dessuten betydelig billigere i innkjøp enn en PC.

Når det gjelder læring har iPaden egenskaper som gjør den unik. Blant annet gir den mulighet for å jobbe med tekst, lyd, film og bilde på en enkel måte, står det å lese i et nyhetsbrev som Lier kommune har sendt ut i dag.

De første iPadene blir delt ut til samtlige barneskoler og ungdomstrinnet på Sylling skole fra høsten 2018. De andre ungdomsskolene skal fortsette å bruke PC frem til skoleåret 2019/2020, da får også de iPad.

Lier kommune kjøper inn og skifter ut iPadene for å ivareta likhetsprinsippet i lierskolen.

Du kan lese mer om iPad-prosjektet i dette nyhetsbrevet