Hopp til innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Noen organisasjoner kan nå søke om strømstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte.

Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

 

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som
  oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
 • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom
  eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette
  gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert
  i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
 • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte
  dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning
  for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra
  virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller
  annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan
  frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale
  forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her