Etter endringer i rådmannens ledergruppe skal det om kort tid lyses ut to stillinger som kommunalsjefer i Lier kommune.

Den ene stillingen er nyopprettet og skal ha ansvaret for områdeutvikling. Kommunalsjefen skal ivareta kommunens interesser og roller i de store samfunnsprosjektene på administrativt nivå, som blant annet Fjordbyen, oppfølgingen av sykehusetableringen, Gullaug-utbyggingen og omfattende infrastrukturprosjekter innen samferdsel.

Videre har rådmannen valgt å gjøre endringer i kommunalsjefenes eksisterende oppgaver, slik at det nå også lyses ut en stilling med ansvar for konserntjenester og styring. Einar Jørstad (bildet), som har hatt denne stillingen overtar ansvaret for samfunn og næring.