Lyssetter nedlagt jernbanetunnel

Mandag 8. mars startet anleggsarbeidet med å få belyst den tidligere jernbanetunnelen i Gullaugkleiva.
Dette er noe som mange har ventet lenge på. Gullaugkleivtunnelen ble ferdig sikret mot steinras høsten 2020, og nå blir det lys i tunnelen.
 
Lier kommune ved kultur og fritid har engasjert fagfolk til å lage god og kreativ belysning i ulike farger. Det er satt av tre uker til dette arbeidet (uke 10-12).
 
Her vil det vil være maskiner, lift, materialer og arbeidsfolk i perioden mellom vinterferien og påskeferien. Arbeidet vil hovedsakelig foregå på dagtid mandag til fredag mellom kl. 08.00 – 16.00, med unntaksvis noen lengre dager.
 
Vi ber om at alle viser hensyn til hverandre, slik at jobben blir gjort effektivt og sikkert for både dere som bruker området, de som bor i området og de som jobber der.