Hopp til innhold

Lyst til å bidra med vinterferieaktiviteter?

Vi søker lag, foreninger og andre aktører som vil fylle neste års vinterferieuke med vennskap, latter, læring og aktivitet for elevene i Lier. Har dere lyst til å bidra? Søk om tilskudd innen 13. november 2023.

Lier kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Midlene skal sikre at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens vinterferie i 2024. Midlene kan gå til å opprette nye vinterferietilbud, eller utvide eksisterende tilbud.   

Vi inviterer derfor lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet til å søke om tilskudd og være med på å løfte vinterferien for mange barn og unge.   

Samhold, latter og mestring

Målet er å fylle ferieuken i Lier med flotte aktiviteter, vennskap, latter, spennenende læring, aktivitet, samhold, mestring, nysgjerrighet og ferieminner. En annen målsetting er et samarbeid mellom skole, helse og kulturaktører fra offentlige virksomheter og frivilligheten og næringslivet.  

Vi trenger aktører som jobber aktivt inn mot barn og unge. Her har dere mulighet til å skape flotte ferieopplevelser, gi ny kunnskap eller en ny hobby til barn og ungdom.  

Er dette noe for dere? Da hører vi gjerne fra dere innen søknadsfristen 13. november 2023.  

Søk om tilskudd til å arrangere vinterferieaktiviteter 2024

Hva dere kan søke tilskudd til:

 • Instruktør og koordinering 
 • Andre aktivitetsledere 
 • Utstyr og mat 
 • Transportutgifter   

Kriterier for å få tilskudd: 

 • Aktivitet i skolens vinterferie (uke 9 i 2024).
 • Deltakere er bosatt i Lier kommune (kommunen står for påmelding av deltakere).
 • Aktiviteten skal foregå i Lier kommune.
 • Åpent for alle, men prioritert målgruppe er 4. - 10. klasse.
 • Politiattest for alle instruktører.
 • Din forening må være registrert i Brønnøysundregistret og/eller frivilligregisteret.
 • Markedsføres under paraplyen «Ferieaktiviteter» på www.lieropplevelser.no
 • Kort rapport etter endt vinterferieaktivitet.  

Det vil bli laget en samarbeidsavtale med de som får tilskudd.  

Kontaktinformasjon

Har dere spørsmål? Kontaktperson er Ida Stabæk.
E-post: ferieaktiviteter@lier.kommune.no
Telefon: 40 88 68 16