Heder og ære til flinke liunger under Lierdagene

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal berømmet alle de flinke liungene da hun stod på scenen under Lierdagene 2019.
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ha ros og heder til mange liunger under Lierdagene 2019.
Under Lierdagene ble mange liunger hedret for å representere Lier på en flott måte.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket i år å benytte anledningen under Lierdagene til å trekke fram noen av de mange liungene som har gjort seg særlig fortjent til oppmerksomhet, heder og ære for resultater oppnådd innenfor idrett, kultur og ellers.

Etter en kort sjekkrunde kom det fram utrolig mange navn til listen over gode resultater!

Suverene resultater

Vi har idrettsutøvere i verdenstoppen innenfor flere idretter: Ola Stunes Isene i kule og diskos, Sander Artnzen, Tilla Farnes Hennum, Maren Janson Haverstad og Synne Sand i orientering, Marius Elvedal i triathlon, Vetle Rype Paulsen, Albert Sunde Ølschager og Annichen Sand i juniorlangrenn, Aryan Tari i sjakk, Morten Påsche i crossminton og Victoria og Johan Sebastian Gulliksen i sprangridning.

Mange andre er lovende talenter som allerede har markert seg i Norgestoppen, innenfor samme idrettene og også i cheerleading, håndball, fotball, sportsdans og skiskyting. Vår egen St. Hallvard Håndballklubb er nå i eliteserien.

Dyktige kulturutøvere

Også innenfor kultur har vi mange dyktige. Ingvild Hafskjold er nytilsatt som klarinettist i Oslo Filharmonien, stillinger det er uhyre få av i Norge. Skolekorpsene våre gjør det sterkt og vinner jevnlig store konkurranser.

Elever ved kulturskolen og unge ved Ungdomshuset V2 (tidligere Lier musikkverksted) har også markert seg langt utover Liers grenser. Og i vinter ble et lag fra 10. klasse ved Tranby skole sterke sølv-vinnere i Klassequizen på NRK.

Mange av de aktive var bortreist på stevner eller treninger under Lierdagene, men en stor gjeng møtte likevel fram for offentlig heder og takk fra ordføreren under Lierdagene.

Miljøpriser til barnehage og bygdetun

Hvert år deles to miljøpriser ut i grønne Lier. Prisene ble i år delt ut under Lierdagene.

Barnas miljøpris skal stimulere til holdninger og engasjement for miljøvern blant barn og unge i Lier.

Tre barnehager var nominerte.

Årets pris gikk til Dambråtan barnehage for prosjektet «Humler og insekters betydning». Juryen la vekt på dette som et gjennomtenkt og svært aktuelt og viktig tema, som er planlagt som fast tema framover og som kan være til inspirasjon for andre barnehager.

Prisen er på kr 20.000 pluss et diplom.

Grønne Liers miljøpris gikk i år til dugnadsgruppene med ansvar for frukt, kjøkken, rose- og staudehagene på Lier Bygdetun. Arbeidet som nedlegges her bidrar til å bevare gamle, tradisjonsrike sorter og derved biologisk mangfold og verdifullt natur- og kulturlandskap.

Juryen ønsker å berømme langvarig innsats og gode resultater av dette viktige arbeidet.

Byggeskikkpris til flerbruksanlegg

Byggeskikkprisen for 2019 ble tildelt Hegg skole med Lier kulturscene, turnhall og uteanlegg. Samlet sett framstår dette flerbruksanlegget med god kvalitet og fleksibilitet og tilrettelagt for allsidig bruk.

Juryens begrunnelse kan du lese her

Byggeskikkprisen deles ut under Lierdagene annen hvert år, etter forslag fra innbyggere og fagfolk.

De siste årene har oppslutningen om prisen i form av forslag vært lav, og det kan bli vurdert å kutte prisen framover dersom ikke interessen øker. Det bygges mye i Lier, så det er opplagt flere bygg og anlegg som hadde fortjent både en oppmerksomhet.

Kom gjerne med synspunkter på om prisen fortjener å bli beholdt!