Setter opp matebuss mellom Lier stasjon og Engersand

Matebussen til og fra Lier stasjon flyttes til Engersand.
Matebuss-tilbudet til/fra Lier stasjon flyttes fra Lierbyen til Engersand.

Matebuss til Lier stasjon har vært et tilbud til togpendlere fra Lierbyen til Lier stasjon siden nyttår.

Engersand - Lier stasjon

Tilbudet har dessverre vært svært lite benyttet. En underveisevaluering av prosjektet ble lagt frem for politikerne i juni, og formannskapet vedtok å flytte tilbudet med matebuss til Engersand. Her er det mange som i dag pendler med bil til Lier stasjon.

Brakar opplyser om at de arbeider med å få på plass tilbudet med matebuss fra Engersand så fort som mulig. Inntil videre går matebussen fortsatt fra Lierbyen.

Frigjør parkeringsplasser i Lierbyen

I forbindelse med dette ble de reserverte parkeringsplassene på Andershaugen 1. august igjen tilgjengelig for alle besøkende til Lierbyen.