Matebussen mellom Lierbyen og Lier stasjon starter 2. januar

Rett over nyttår setter Brakar i gang prøveprosjektet med buss mellom Lierbyen og Lier stasjon.

Tilbudet gjelder i rushtiden om morgenen og ettermiddagen og kalles Brakar Fleks.

Se meldingen fra Brakar her for å se hvilke avganger som gjelder fra Lierbyen til Lier stasjon – og motsatt vei.

Må bestille transport

For å benytte tilbudet må kundene bestille transport på telefon 03223 senest en halvtime før avgangen, så kommer bil eller minibuss for å kjøre til eller fra stasjonen. Det er Elvebyen Taxi som kjører tilbudet for Brakar.

I første omgang gjelder matebussordningen i ett år som et prøveprosjekt.

Det vil bli tilrettelagt for 20 parkeringsplasser for pendlere på parkeringsplassen ved Andershaugen i Lierbyen. Dette vil bli tydelig merket og følges opp av Security park.