Meld deg på pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Lier starter kurs for pårørende til personer med demens 11. september på Fosshagen ressurssenter.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Påmeldingsfrist er satt til 28.8.2018.

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie.

Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Pårørendeskolen i Lier er i regi av Helse- og omsorgstjenesten i samarbeid med Demensforeningen.  

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp over seks samlinger med følgende temaer:

  • Sykdomslære
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Pasient- og brukerrettigheter
  • Fremtidsfullmakt og vergemål
  • Hjelpemidler og informasjon om kommunens tjenestetilbud
  • Pårørendes opplevelse

Praktiske opplysninger

Sted: Fosshagen ressurssenter 
Samlinger på følgende datoer: 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11 og 20.11
Påmeldingsfrist: 28.8.2018 
Kursavgift: 200 kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)

For nærmere opplysninger, kontakt:
Anja Hoff (demenskoordinator/hjemmetjenesten Lier)  
Telefon: 408 04 026 
E-post: Anja.hoff@lier.kommune.no

Aktuelle lenker:

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger
www.helsedir.no  - Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse