Menn søkes!

Er du mann, mellom 25 og 55 år og kunne tenke deg å utdanne deg til helsefagarbeider? Sa bør du klikke på saken og lese mer!

Lier kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå starte opp, og vi søker etter menn som kan tenke seg dette utdanningsløpet. Det blir gjennomført digitalt infomøte onsdag 27. januar kl.12.00. På møtet blir det orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene.

I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten! Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse!

Her kan du melde deg på infomøtet

Sjekk ut Menn i helses hjemmeside