Se opptak av formannskapsmøtet

Torsdag kveld var det digitalt møte i formannskapet. Blant sakene som ble behandlet var mulighetsstudien for Egge skole.