Hopp til innhold

Møtes til seminar for å finne gode løsninger for trafikken i Fjordbyen

Torsdag 12. januar 2023 avholdes et seminar på Haugestad. På programmet står samferdselsløsninger i den nye Fjordbyen.

Seminaret avholdes på Haugestad torsdag 12. januar kl. 16.00-18.00. 

Det skal være attraktivt å gå, sykle, bruke deleløsninger og reise kollektivt i den nye fjordbyen på Lierstranda. Lier og Drammen kommune utarbeider i fellesskap Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt som vil ligge til grunn for realisering av Fjordbyen.

Regionale myndigheter er bekymret for om vi i praksis har gode nok konkrete løsninger, eller om utbyggingen vil gi økt belastning på det overordnede vegnettet.

Spørsmålene er derfor:

  • Hvordan kan vi utnytte den unike muligheten med etableringen av en helt ny by for å få på plass fremtidens transportløsninger?
  • Hva gjør det attraktivt å velge en deleløsning, reise kollektivt, sykle eller gå?

Inspireres av Billingstadmodellen

Arbeidet med samferdselsløsninger i Fjordbyen har latt seg inspirere av den såkalte Billingstadmodellen i Asker. 

Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef fra Asker kommune vil delta på seminaret og gjøre rede for hva Asker gjør for å få kontroll på biltrafikken for å minske belastningen på E18. En av utbyggerne på Billingstad, Harald Taasen fra Eiendomsplan Management AS vil også dele sine erfaringer.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal åpner seminaret, og Jan Willy Føreland, leder av Fjordbykontoret forteller om hva som gjøres i Fjordbyen for å få flere til å gå, sykle og reise med kollektivt. 

Sentrale politikere i Lier og Drammen kommune, Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og grunneiere er spesielt invitert, og møtet er åpent for alle.