Musikk som medisin

Siri Elzinga spiller og synger for "Kari".
I høst begynte et nytt prøveprosjekt i Lier kommune, hvor beboere ved kommunens sykehjem får ukentlige besøk av musikkterapeut Siri Elzinga.

-Nå skal vi synge en sang du sikkert kan, hva var vel livet uten deg. Har du hørt den før? Ordene kommer fra Siri. Hun er på mandagens første besøk, og «Kari» på Fosshagen har fått både keyboard og en ryggsekk med andre instrumenter inn på rommet sitt.

Musikk som terapi har sin bakgrunn fra 60-tallet, og kan brukes på flere ulike måter. I Liers sykehjem utføres musikkterapien både i grupper og alene på beboeres rom. Målene blir formet ut fra ulike målgrupper og brukernes behov.

-Musikk kan skape tilhørighet, og i grupper så gir det en sosial forbindelse. Mennesker har behov for å føle seg sett og ha en tilhørighet. Dette behovet for menneskelige relasjoner forsvinner ikke selv om man skulle miste språket på sine eldre dager. Vi ser at musikkterapien gir brukerne både glede og mestring, sier Siri.

I tillegg kan musikken brukes til å minne om andre tider, gi glede og ikke minst gi en følelse av nærvær med andre mennesker.

Musikkterapi hver mandag

Hver mandag reiser Siri rundt til de ulike sykehjemmene og med seg bringer hun musikalsk glede. Men musikkterapi gir ikke bare glede, den virker også lindrende for de aller svakeste.

Musikkterapi kan brukes på mange ulike arenaer og innenfor alle aldre. Målene blir styrt ut fra de ulike målgruppene og brukernes ressurser. Det er fire hovedfelt en musikkterapeut kan jobbe med:

1. Spesialpedagogikken:

Her vil målene være språklige- kommunikative- sosiale- emosjonelle-motoriske- og intellektuelle.

 

2. Psykiatrien:

Her vil det arbeides med å utvikle følelsesbevissthet- styrke identitet og mestringsfølelse, etablere støttende miljøer og skape nye erfaringer med andre.

 

3. Rehabilitering:

Afasi- og hjerneslag pasienter, rusavhengige, og motivasjon til trening.

 

4. Medisinsk:

Kreftsyke barn, for tidligfødte barn, pasienter med Parkinson og i eldreomsorgen.

 

Givende 

-Musikkterapien kan jobbe mye med å lage egne låter med selvskrevne tekster, og gjennom det sette ord på ting som ikke er så lett å snakke om, sier Siri. Terapien har med det mange potensielle målgrupper i alle aldersgrupper.

Tilbake hos «Kari» er denne ukens musikktime snart ferdig. Selv om språket og hodet ikke er som det alltid har vært, så har musikken uten tvil en positiv innvirkning. Smil og godord er ikke ukjent når musikkterapeuten kommer.

-De fleste stråler opp og smiler når de oppdager at jeg kommer. Det er godt å se at selv de som knapt har språk lenger fortsatt kan synge med på vers på gamle sanger, det gjør min jobb svært givende, sier Siri Elzinga før keyboard og andre instrumenter forsvinner lenger ned i gangen for neste terapitime.