Nå benytter vi digital sporing

På grunn av stor smittespredning i Lier, har våre smittesporere begynt med digital sporing for å nå ut til alle. Vi er derfor avhengig av at smittede liunger svarer på spørsmål de får via helsenorge.no.

Det har vært høye smittetall i Lier over lang tid. Vi har derfor ikke lenger kapasitet til å kontakte alle smittede per telefon. 

Derfor vil liunger med bekreftet positiv PCR-test få tilsendt en melding via helsenorge.no med 11 spørsmål.  

Viktig at du svarer på digital sporingsmelding

Dersom du har skrudd på varsler i helsenorge.no, får du sms-varsel om dette. Lier kommune sender også ut sms hvor du blir bedt om å gå inn på helsenorge.no for å besvare den digitale sporingsmeldingen.    

Det er viktig for vårt videre arbeid at du besvarer den digitale sporingsmeldingen i helsenorge.no så raskt som mulig. Foresatte kan besvare på vegne av sine barn.  

Når du har lest meldingen, kan du klikke på «Svar». Du får da opp en rute der du kan skrive ditt svar. Nummerèr svarene dine i henhold til spørsmålene i meldingen. Det er 11 enkle spørsmål du må besvare. Meldingen sendes gjennom helsenorge.no, som er en sikker kanal for personsensitiv informasjon.  

Disse spørsmålene blir du bedt om å besvare 

1. Når fikk du symptomer? (Dato og klokkeslett/ har ikke symptomer)

2. Er det allerede smitte i husstanden din? (Ja/ Nei)

3. Kan du isolere deg fullstendig fra din husstand? (Eget rom, eget bad etc.) (JA/NEI)

4. Navn på arbeidsplass/skole/barnehage.

5. Mottar du helsetjenester i hjemmet? (NEI/ JA – fra hvem?)

6. Har du hatt korona tidligere? (NEI/JA-når?)

7. Hvor mange doser koronavaksine har du fått?

8. Har du underliggende sykdom? (NEI/JA-hva?)

9. Røyker du? (JA/NEI)

10. Hvis du har vært på utenlandsreise i løpet av siste 14 dager, oppgi hvilket land du har vært i.

11. Vet du hvor du har blitt smittet (kommune)?

Mer informasjon

I meldingen får du også den informasjonen du trenger om blant annet din isolasjon. Du må selv varsle dine nærkontakter.   

Ytterligere informasjon finner du på helsenorge.no

Hvis du trenger legehjelp, må du kontakte din fastlege på dagtid eller legevakten på kveld og helg. Ved akutt sykdom der det kan stå om liv og helse, ring medisinsk nødtelefon 113.