Hopp til innhold

Nå er det mulig å søke på legater for 2024

Lier kommune har to legater for unge under utdanning i definerte fagretninger. Frist for å søke er 1. februar 2024.

Er du ung og hjemmehørende i Lier, kan du søke om støtte til utdanning fra to legater i Lier kommune.

Kommunen disponerer følgende legater:

Andreas Nilsen Fjeld og hustrus legat

I henhold til statuttene: Dele ut midler til ungdom innen praktisk yrkesbetonte fag.

Kristen O. Jensens legat

I henhold til statuttene: Midlene deles ut til ungdom som tar høyere utdanning innen hagebruk og jordbruk. Dette legatet er for studenter innen hagebruk, jordbruk, naturvitenskaplige studier eller annen relevant utdanning innenfor dette feltet til å søke om ekstra studiemidler. Eksempelvis gartnerskole, jordbruksskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller annen relevant høyskole/universitet i Norge eller utlandet.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. februar 2024.

Søknadskjema for begge legatene finner du her

 

Søknader på legatene sendes: Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier. Alternativt på e-post til: postmottak@lier.kommune.no