Hopp til innhold

Nå er det mulig å søke på legater for 2023

Lier kommune har som vanlig to legater for ungdom under utdanning i definerte fagretninger. Fristen for søknad er 10. januar 2023.

Er du under 25 år og hjemmehørende i Lier, kan du søke om støtte til utdanning fra to legater i Lier kommune.

Kommunen disponerer følgende legater:

Andreas Nilsen Fjeld og hustrus legat

I henhold til statuttene: Dele ut midler til ungdom innen praktisk yrkesbetonte fag.

Kristen O. Jensens legat

I henhold til statuttene: Midlene deles ut til ungdom som tar høyere utdanning innen hagebruk og jordbruk. Dette legatet er for studenter innen hagebruk, jordbruk, naturvitenskaplige studier eller annen relevant utdanning innenfor dette feltet til å søke om ekstra studiemidler. Eksempelvis gartnerskole, jordbruksskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller annen relevant høyskole/universitet i Norge eller utlandet.

Slik søker du

Søknadsfristen er 10. januar 2023.

Søknadsskjema finner du her

Søknader på legatene sendes: Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier. Alternativt på e-post til: postmottak@lier.kommune.no