Hopp til innhold

Nå er Lier godkjent som trafikksikker kommune

Anne Marit Jordheim fra Trygg Trafikk, rådmann Bente Gravdal, ordfører Gunn Cecilie Ringdal og fylkesvaraordfører Olav Skinnes smilte om kapp etter godkjenningsmøtet.
Trygg Trafikk skryter av jobben som Lier kommune har lagt ned for å bli godkjent som trafikksikker kommune.

- Lier er den 83. kommunen i landet som blir godkjent som trafikksikker kommune, men har vært helt enestående i prosessen frem til godkjenning. Jeg har ikke sett på maken til godt planverk og effektiv og god jobbing i prosessen frem til godkjenning, skryter Unni Knutli, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Hun har vært revisjonsleder og gått gjennom søknaden som Lier kommune har levert for å bli trafikksikker kommune.

- Lier er i en særklasse i Norge. Den jobben som er lagt ned er utrolig imponerende. Dette kommer vi til å bruke som eksempler overfor nye kommuner som skal i gang, fremhever Trygg Trafikk-representanten.

Skal jobbe målbevisst 

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er – og hvordan kommunene bør jobbe.

I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning. Dersom kommunene oppfyller alle krav kan de søke Trygg Trafikk om tittelen «Trafikksikker kommune».

- Å bli trafikksikker kommune betyr ikke at trafikkulykker ikke kan skje, eller at det fortsatt er trafikkfarlige steder. Trafikksikker kommune betyr at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Bredt og på tvers av sektorer. For eksempel at de utarbeider gode rutiner i forbindelse med turer i regi av barnehager og skoler, eller trafikksikkerhet er en viktig del av alle sentrale planer, forteller Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Kommunalsjef for oppvekst, Kari-Ann Dale, viser stolt frem skiltene.

Trakk frem skoler og barnehager

Jobben som er gjort i skoler og barnehager i Lier ble spesielt trukket frem av Trygg Trafikk i godkjenningsmøtet på Haugestad i Lierbyen tirsdag 10. oktober.

- Vi har tidligere sett at en og annen skole har laget planer for trafikksikkerhet. Men at en kommune så systematisk har laget et planverk for skoler og barnehager, som Lier har gjort, det har vi aldri sett før. Her er det lagt et grundig arbeid ned i å lage en egen læreplan for trafikk. Dette er forbilledlig, sa Unni Knutsen under godkjenningsmøtet.

Som synlig bevis på at Lier kommune nå er en trafikksikker kommune ble det delt ut et eget skilt. I tillegg får alle skoler og barnehager egne skilt med trafikksikkerhetsgodkjenning.

- Det har vært veldig viktig for oss å rette fokus på dette det siste året, forteller kommunalsjef for oppvekst, Kari-Ann Dale.

Sjekk på 50.000 kroner

Tirsdag formiddag ble det klart at Lier får godkjentstempelet. Fylkesvaraordfører Olav Skinnes møtte opp med blomster og en sjekk på 50.000 kroner til Lier som en påskjønnelse for det gode arbeidet som er lagt ned.

- Det at alle ansatte i kommunen tenker trafikksikkerhet i mange sammenhenger kommer til å gi resultater både på kort og lang sikt. Lier er nå den sjette kommunen i Buskerud som får denne godkjenningen, sa fylkesvaraordføreren.

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes delte ut både skilt og en sjekk på 50.000 kroner til ordfører Gunn Cecilie Ringdal og rådmann Bente Gravdal.

Stolt rådmann og ordfører

Rådmann Bente Gravdal tok imot sjekken på vegne av Lier kommune.

Både hun og ordfører Gunn Cecilie Ringdal er utrolig stolt over den jobben som ansatte har lagt ned i søknadsprosessen.

- Jeg er stolt over alle ansatte som har levert utrolig godt for at Lier skal bli godkjent som trafikksikker kommune. Det har blitt jobbet godt med trafikksikkerhetsarbeid både politisk og administrativt, og det at Trygg Trafikk så til de grader gir sitt godkjentstempel betyr mye for oss. I dag er vi veldig stolte, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

- Det er nå jobben starter

Trygg Trafikk understreker at godkjentstempelet ikke betyr at alle utfordringer langs veinettet er løst, eller at det ikke vil skje trafikkulykker fremover.

- Det er et godt kvalitetsstempel på målrettet og bevisst arbeid, men det er jo nå den virkelige jobben starter. Nå skal planene settes i verk og kommunen blir målt ved neste resertifisering om tre år. Så handler det minst like mye om holdningene til deg og meg, hvordan hver og en av oss ferdes i trafikken, og at vi er bevisste på det ansvaret vi har for egen og andres sikkerhet, sier Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Alle skoler og barnehager får disse skiltene utdelt ved en senere anledning. Her er en stolt gjeng etter godkjenningsmøtet på Haugestad.