Hopp til innhold

Nå tappes Garsjø og Løken

Det er funnet mangler ved dammene Garsjø og Løken og de skal derfor rehabiliteres. Nå starter senking av vannet og ferdsel er forbudt.

Lier kommune skal rehabilitere dammene ved Garsjø og Løken/Vrangen.

For å tørrlegge byggegrop skal begge vann senkes med tre meter. Tapping skulle startet 1. januar, men vi har ventet på formelle tillatelser fra NVE. Det er nå mottatt, og tapping starter uke 5. 

Dette medfører at isen på Garsjø og Løken/Vrangen kan bli svekket. All ferdsel er forbudt. Det er ikke løyper over isen i år. Isen er ikke farbar resten av vinteren.

Det vil også gå mer enn normal mengde vann i Lisbekken og Egga.  

Fare for tilstopping

Rehabiliteringen skal gjennomføres fordi det er avdekket fare for tilstopping og for liten avløpskapasitet for flom og noe lav vekt i forhold til isens skyvekraft.

Dammene skal få ny betong på begge sider. Dam Garsjø skal få ny bro som er løftet for å hindre tilstopping. Dam Løken vil ikke få adkomst over dammen, men det skal opparbeides en enkel sti med klopp (en eller flere trestammer lagt tvers over et vannløp eller en myr).

Skal utføres i 2023

Arbeidet skal utføres i 2023. Magasinene skal fylles igjen så fort det lar seg gjøre, men ikke senere enn 1. januar 2024.

Spørsmål kan stilles vassdragsteknisk ansvarlig hos Glitrevannverket, Elin Hønsi: e-post: elin.hoensi@glitre.no