Når det er utbrudd i ditt nærmiljø

Kan søsken til et barn som er i karantene gå på skole, i bursdager og på trening? Kommuneoverlege Ingrid Bjerring forklarer karantenereglene.

Når en person blir syk og får påvist korona blir vedkommende kontaktet av smitteteamet i kommunen. I samtale med den smittede kartlegges personer som er nærkontakter.  

En nærkontakt er en person som vi vet har vært sammen med den smittede over et tidsrom på minst 15 minutter og på mindre enn to meters avstand. Dette er altså strengere enn den generelle veiledningen om én meters avstand.  

Familiene til nærkontakter 

Dersom den smittede er et barn i barnehage eller skoleklasse blir dette barnets «kohort» (gruppe/klasse som kan omgås) også definert som nærkontakter. Grunnen til det er at de har vært sammen over lang tid, og at det innad i kohorter for barn ikke er avstandsregler.

Kohorter blir også definert som nærkontakter en ansatte får påvist sykdom.  

Familiene til nærkontakter har ingen begrensninger. Grunnen til dette er at de ikke har vært i kontakt med den smittede. Det er altså slik at dersom et barn i barnehage blir satt i karantene, så vil dette ikke påvirke om barnets søsken kan delta i sin skoleklasse, idrett, bursdager og lignende. Dersom barnet får symptomer skal det selvsagt være hjemme, men det gjelder alle uavhengig om de har familiemedlemmer som er nærkontakter.  

Husk at den som er i karantene i utgangspunktet ikke er smittsom, men er satt i karantene for å overvåke muligheten for at vedkommende kan utvikle sykdom. Dersom en nærkontakt blir syk skal denne testes. Hvis testen er positiv blir dette en ny smittet, og personer som er nærkontakter blir da satt i karantene. Hvis den smittede er et barn vil søsken til barnet måtte gå i karantene.

Nasjonale retningslinjer

Det tar tid fra man blir smittet til man er smittsom. Dette er grunnen til at man går i karantene. Av samme grunn så kan «nærkontakter til nærkontakter», for eksempel søsken til én som er i karantene, ikke være smittsom.

Rutinen for sporing og retningslinjer for når en person blir satt i karantene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Rutinen er faglig fundert og er laget på denne måten for å effektivt kunne stoppe smitteutbrudd. Samtidig skal samfunnet fungere. Det å være for restriktiv har også store konsekvenser. Det så vi i vår da «Norge var stengt».

- Jeg oppfordrer derfor alle til å følge retningslinjene, sier Ingrid Bjerring.

Eksempel

Tom jobber i barnehage på avdeling «Toppen». Han føler seg forkjølet og drar hjem fra jobb. Han tar en koronatest samme dag. Dagen etter får han beskjed om at prøven er positiv. «Toppen» blir tatt ut i karantene. Joakim er et barn som går på «Toppen». Han er nå i karantene. Det betyr at han skal være hjemme og ikke omgås andre enn sin husstand. Joakim kan ikke delta på idrettsaktiviteter eller andre arrangementer.

Joakim har en søster som heter Siri og går i 2.klasse på skolen. Hun er ikke i karantene og går på skolen som normalt. Siri kan gå i bursdager og delta på idrett som normalt. Etter fire dager hjemme i karantene blir Joakim snufsete. Han tar en koronatest og den er positiv. Familien til Joakim er nå i karantene. Siri må da være hjemme fra skolen og fritidsaktiviteter.