Hva mener du er viktige satsingsområder for Lierskolen de neste årene? Hva bør prioriteres? Torsdag 2. februar klokken 14.00 inviterer ordfører Gunn Cecilie Ringdal til nettmøte – og temaet er Lierskolen.

Forslag til kvalitetsplan for Lierskolen legges ut til høring i midten av februar. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsker innspill fra alle som har meninger om skolen.

Motivasjon for læring

Resultatene på nasjonale prøver og eksamen har jevnt over vært gode for skolene i Lier. Elevene trives og det jobbes godt med miljøet. Det er mange dedikerte og godt kvalifiserte lærere og skoleledere som har elevenes læring i fokus.

Det er utfordringer knyttet til elevenes motivasjon for læring. Den er for lav, og synkende gjennom jo lenger ut i læringsløpet du kommer. Resultatene på nasjonale prøver i engelsk er for lave på barnetrinnet og i regning på ungdomstrinnet. Fortsatt er undervisningen for lærebokstyrt. Elevene har for dårlig utholdenhet og gir fort opp i møte med utfordringer, heter det i kvalitetsplanen.

Læring og livsmestring

Kvalitetsplanen har fokus på å videreføre det gode arbeidet som gjøres ute i skolene. Derfor er det satt to utviklingsområder for Lierskolen de neste årene:

  • Dybdelæring
  • Folkehelse og livsmestring

Ut fra forskning og erfaring vil Lierskolen arbeide for å bedre elevenes motivasjon, gi dybdelæring, arbeide med elevenes utholdenhet og gjøre elevene fysisk og psykisk robuste slik at de mestrer livet både nå og i fremtiden.

Si din mening

Nå er kvalitetsplanen sendt ut på høring, og derfor ønsker ordfører Gunn Cecilie Ringdal å få innspill på hvordan Lierskolen kan bli best mulig de neste årene.

Du treffer henne i et nettmøte på Lier kommune sin Facebookside torsdag 2. februar fra klokken 14.00 til 16.00.

Har du innspill eller synspunkter om Lierskolen, hva som er viktige satsingsområder, hva som bør prioriteres – så send inn spørsmål allerede nå på Facebook.

Du kan også sende inn på epost: gronnelier@lier.kommune.no