Kommunestyret i Lier vedtok 6.september at møtene skal overføres direkte på nett - med en forsinkelse i sendingen.

I tillegg til at du kan følge debatten i kommunestyret direkte, blir det også lagt ut et opptak i etterkant.

Ut fra bokmerker i sendingen kan du velge å se de sakene du selv ønsker.

Her finner du sendingene.

Kommunestyret vedtok følgende:

Reglementets punkt 5 tredje avsnitt er å forstå slik:

Kommunestyremøtene i Lier kommune blir overført direkte på kommunens nettsider.

Det legges inn en forsinkelse i sendingen for å ivareta personhensyn og for å muliggjøre
redigering uten at det påvirker seernes opplevelse av debatten eller debattens
innhold som sådan.

Det aktuelle punktets ordlyd vurderes ved revisjon av reglementet.

Kommunen fører oversikt over antall brukere/seere.
Kommunestyret får sak om evaluering av ordningen innen 1. oktober 2017.