Ny behandling for hepatitt C tilgjengelig

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring håper at alle som kan være smittet oppsøker lege for en test for hepatitt C.
Det anslås at rundt 10 000 mennesker i Norge har kronisk hepatitt C. Ny behandling består av tabletter en tar hjemme.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring anbefaler at alle som kan være smittet gjennomfører en gratis test hos fastlege eller sykehus.

-All undersøkelse og behandling av hepatitt C er gratis. Det nasjonale målet er at forekomsten skal reduseres med 90 %, og at ingen skal omkomme eller få alvorlige komplikasjoner innen utløpet av 2023, sier Bjerring.

Hvem har hepatitt C? Mellom 300 og 400 mennesker smittes årlig. Mange av disse er ikke klar over at de er smittet. Utsatte personer er:

 

  • Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte (høyrisiko).
  • Personer som har mottatt blodoverføring / blodprodukter før 1992 i Vest-Europa (inkludert Norge), Nord-Amerika, Japan, Ny Zealand og Australia, eller uansett tidspunkt i andre land enn de som er nevnt over.
  • Innvandrere fra land med høy forekomst (Egypt, Pakistan, samt deler av Sentral- og Vest-Afrika, Øst-Europa og den tidligere Sovjetunionen).
  • Personer som kan ha blitt behandlet med urene sprøyter eller urene kirurgiske instrumenter. Dette gjelder også ved tannbehandling og tatovering (særlig i utlandet).
  • Personer som har vært utsatt for sprøytestikk ved uhell.
  • Menn som har sex med menn, særlig personer med hivinfeksjon.
  • Personer i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og annen rusbehandling.
  • Innsatte i fengsel.
  • Pasienter med vedvarende forhøyete leverfunksjonsprøver (ALAT = blodprøve på leverfunksjon).
  • Barn av mødre med Hepatitt C.

 

De som er vedvarende i aktiv rus eller annen risiko for smitte bør testes ca. hver 6. mnd.

40% av de injiserende rusmisbrukerne har hepatitt C, og rusbruk gir raskere komplikasjoner enn hos andre.

Ved bestilling av time anbefales det å opplyse om at man ønsker å teste seg for hepatitt C. Når legen vet hvorfor du kommer er det lettere å sikre at alt som skal gjøres blir gjort samtidig slik at du slipper gjentatte besøk. Da vil også legen vite at du trenger tid både til konsultasjon og til blodprøvetaking.

Dersom man har utslag på blodprøvene blir man henvist til Drammen sykehus for videre oppfølging og oppstart av behandling.