Hopp til innhold

Ny eier skal være med og realisere Fjordbyen

Presenterte ny eier: Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom (t.v.), ordfører Gunn Cecilie Ringdal og Asgeir Solheim i Fabritius.
Fabritius Gruppen AS har kjøpt 22,5 prosent av Eidos Eiendomsutvikling AS. Samtidig øker Bane NOR Eiendom sin eierandel til 22,5 prosent. Lier kommune fortsetter som majoritetseier med 55 prosent. Sammen skal partene realisere Fjordbyen - Norges største byutviklingsporsjekt.

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier og ledende aktør i fjordbyutviklingen på Lierstranda ved grensen til Drammen. Ferdig utbygd blir Fjordbyen en helt ny bydel med 10.000 boliger, 20.000 innbyggere, kontor- og næringsbygg, skoler, barnehager og rekreasjonsområder. Byggingen av nytt sykehus på Brakerøya har startet, og i tilknytning til sykehuset skal det også etableres 76.500 kvadratmeter helsepark. Eidos Eiendomsutvikling AS eier 50 % av aksjene i Drammen Helsepark AS.  

Eidos Eiendomsutvikling AS eier nær 500 dekar grunneiendom på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av den nye Fjordbyen. Senere i høst skal selskapet levere forslag til områderegulering.   

- Det er gledelig å ønske Fabritius velkommen som eier i Eidos Eiendomsutvikling AS sammen med Bane NOR Eiendom og Lier kommune. For Lier kommune har det vært viktig å finne en ny medaksjonær som har finansiell kapasitet, kompetanse til å utvikle fjordbyen og et langsiktig perspektiv, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.     

Spennende byutviklingsområde  

- Vi er meget godt fornøyde med vårt oppkjøp i Eidos Eiendomsutvikling. Selskapet er nå godt rustet til å spille en stor og viktig rolle i utviklingen av Lierstranda. Med dagens eierstruktur er vi trygg på realiseringen av Fjordbyen, et prosjekt som vil strekke seg over mange år, sier adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius.  

- Bane NOR Eiendom har vært aktiv grunneier på Lierstranda i lang tid. Vi kjøper oss nå ytterligere opp i området fordi dette er et utrolig spennende byutviklingsområde. Slik vi ser det, har Fjordbyen alle muligheter til å bli et viktig knutepunkt og et fantastisk arbeids- og bosted rett ved sjøen. I utviklingen av området vil vi vektlegge bokvalitet, samspill med naboområder og ikke minst bærekraft, sier Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.   

Folk, fjord og fremtid

Den nye fjordbyen innerst i Drammensfjorden kan doble Lier kommunes innbyggertall. Strandlinjen skal gjøres tilgjengelig, og her skal det bygges moderne, urbant og i tråd med prinsippene for grønne Lier. 

 -  Vi er godt i gang med å bygge et lag som setter oss i stand til å nå målene våre for en klimanøytral fjordby der folk, fjord og fremtid møtes, sier Gunn Cecilie Ringdal.     

Fabritius og Gjelsten-systemet har en lang historie på Lierstranda, og var med på å lansere ideen om Fjordbyen tilbake i 2006.  

- Dette er et enormt prosjekt med store muligheter for å skape noe helt spesielt, og det er et privilegium for oss å kunne samarbeide med Bane NOR Eiendom, Eidos Eiendomsutvikling og Lier kommune om dette spesielle prosjektet, sier Asgeir Solheim i Fabritius.  

Om Bane NOR Eiendom og Fabritius Gruppen

Bane NOR Eiendom AS er en av Norges største eiendomsaktører og eier, utvikler og forvalter all norsk jernbaneeiendom. Eiendomsporteføljen har en anslått brutto verdi på 46 milliarder kroner og omfatter blant annet 335 operative togstasjoner og 13 togverksteder. Bane NOR Eiendom er også en stor eiendomsutvikler med mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter.    

Fabritius Gruppen AS er en betydelig eiendomsaktør i Norge. Hovedaktiviteten skjer i Oslo-regionen hvor selskapet eier eiendommer og utviklingstomter for lager- og logistikk og kontor. Selskapets fokus fremover er å bygge en langsiktig eiendomsportefølje med basis i egen eiendomsutvikling og ved kjøp av nyere prosjekter innen deres satsningsområde. Fabritius har også gjennomført flere store reguleringsprosesser, og hadde blant annet ansvaret for reguleringen og de første prosjektene i Ulven-prosjektet i Oslo. Fabritius er 100 % eid av Gjelsten Holding AS.