En ny formidlingstjeneste skal gjøre det lettere for norske arbeidsgivere å tilby flyktninger arbeidsplass. Syriske Jamal Fawakherji fikk jobb hos Mester Grønn i Lier.


Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Jamal Fawakherji og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


- Inkluderingspakken skal gjøre at flyktninger som kommer til Lier eller andre kommuner skal komme seg raskt ut i arbeid. Arbeidsgivere som vil gi praksisplass skal ha et enkelt verktøy å forholde seg til, sier Gunn Cecile Ringdal, ordfører i Lier kommune.

- Jobb er avgjørende

Inkluderingspakken.no er en nettportal utviklet i et samarbeid mellom Lier kommune, NAV i Buskerud og Mester Grønn.

Inkluderingsminister Jan Tore Sanner mener inkluderingspakken kan bli en nøkkel for inkluderingen av flyktninger i det norske samfunnet. 

- Å være i jobb er avgjørende for å kunne være selvstendig og lære seg godt norsk, og det gir et viktig nettverk og venner. Vi trenger flere piloter og prosjekter vi kan lære av slik at det blir enklere for arbeidsgivere å gi arbeidstrening og jobb, og for flyktninger å komme i jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Få tastetrykk

Der arbeidsgivere tidligere har måtte forholde seg til flere forskjellige aktører slik som NAV, flyktningetjeneste og voksenopplæring, kan de nå melde sin interesse og finne all nødvendig informasjon ved hjelp av få tastetrykk.

-Vi ser at flere arbeidsgivere ønsker å bli med i inkluderingsarbeidet og benytte seg av den viktige arbeidskraften som flyktninger og andre kan bidra med. Da er det viktig at vi legger til rette på en god måte og sørger for en smidig prosess, sier prosjektleder Joachim Vesthaug fra NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

Med inkluderingspakken skal det kun ta fire uker fra arbeidsgiver melder inn sitt behov, til riktig kandidat er på plass på jobb.

Jamal Fawakherji har fått jobb hos Mester Grønn etter å ha vært med i inkluderingspakkens pilotprosjekt.

-Jeg trives kjempegodt og er glad for hver dag på jobb. Det er veldig bra om det blir lettere for flyktninger å komme seg i jobb og bidra med det de kan, sier Fawakherji.

Samarbeidsprosjekt

Inkluderingspakken.no ble utviklet i prosjektet Grønn inkludering, med midler fra IMDi. Prosjekt Grønn inkludering besto av Mester Grønn AS, Voksenopplæringen i Lier, Flyktningtjenesten i Lier, NAV Lier, NAV Buskerud og NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

-Vi er glade for å ha utviklet et så konkret og godt verktøy sammen med Nav og Mester Grønn. Dette har blitt en portal vi er stolte av og som vi håper flest mulig arbeidsgivere blir kjent med og benytter seg av, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Prosjektleder i NAV, Joachim Vesthaug, synes det er flott med arbeidsgivere som Mester Grønn som ser på flyktninger som en ressurs og bidrar til et inkluderende arbeidsliv.

-Mester Grønn utfordret oss på å forenkle samhandlingen. I Prosjekt Grønn inkludering har NAV i Buskerud og Lier kommune virkelig svart på denne utfordringen sier prosjektleder Joachim Vesthaug.

Mer om inkluderingspakken:

  • Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen – i inkluderingspakken er de tre sistnevnte kalt «formidler».
  • Målet er rett kandidat til rett jobb - på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.
  • Alle aktuelle kandidater har vært gjennom en nøye kartlegging og er vurdert som klare for arbeidslivet.
  • Formålet med prosjektet var å få til en raskere formidling av flyktninger ut i arbeidslivet.
  • Les mer om inkluderingspakken