Hopp til innhold

Ny portal for å melde feil på vei, vann og avløp

Vi har tatt i bruk en ny løsning der liungene kan melde inn feil på vei, vann og avløp. Her kan du også registrere ras- og skredfare, og legge inn forslag til forbedringer rundt trafikksikkerhet.

I portalen beskriver du hvilket område eller veinavn som er berørt, og velger en av følgende kategorier:

  • Vei
  • Vann
  • Avløp
  • Kummer og sluk
  • Trafikksikkerhet
  • Ras og skredfare
  • Vannmåler
  • Annet

Det er mulig å legge ved bilder som viser området og feilen.

Får tilbakemelding om saken

Melderen skal også legge inn en e-postadresse.

- Fordelen med å melde feil via denne portalen er at det blir loggført hos oss, og flere medarbeidere på driftsavdelingen ser meldingen. Melderen får en tilbakemelding på e-post med en lenke, og kan på den måten følge utviklingen i saken, sier Vegar Solvold ved driftsavdelingen i Lier vei, vann og avløp KF.

Meld fra om feil på vei, vann og avløp samt rasfare og forbedringer rundt trafikksikkerhet

Egen portal for gatelys

Oppdager du feil på gatelys i Lier? Da kan du melde dette inn i en egen portal.

Meld fra om feil på gatelys