Bente Gravdal har startet jobbet som konstituert rådmann i Lier kommune.

Hans-Petter Christensen sa tidligere i år opp stillingen sin som rådmann i Lier for å begynne som assisterende fylkesmann i Buskerud. 

Christensen hadde sin siste offisielle dag som rådmann tirsdag 5. september, og avsluttet med å være til stede under kommunestyremøtet på Haugestad. 

Et enstemmig kommunestyre ga samme kveld grønt lys til å ansette Bente Gravdal som midlertidig rådmann i Lier kommune.

Jobben med å rekruttere ny rådmann er i full gang, og Gravdal vil fungere som rådmann inntil en permanent løsning er på plass.

Bente Gravdal har hatt permisjon fra Lier kommune for å jobbe som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud, og har tidligere blant annet vært kommunalsjef i Lier.

Avtroppende rådmann Hans-Petter Christensen fikk mange lovord fra politikere for sin innsats som rådmann i Lier gjennom 12 år. Kommunestyret avsluttet møtet tirsdag kveld med å reise seg og applaudere for den markante rådmannen, som nå går over til en ny rolle som assisterende fylkesmann.

Vi ønsker både avtroppende og påtroppende rådmann lykke til!


Bente Gravdal har startet i jobben som fungerende rådmann i Lier kommune.

Se video fra kommunestyremøtet, der saken om konstituering ble behandlet: