Frøydis Rui-Rahman er ansatt som ny rektor i Lier kulturskole.

43 år gamle Rui-Rahman begynner offisielt i jobben 1. mai. Hun konkurrerte med 28 andre søkere til stillingen.

-  Kulturskolen har får stadig flere elever, og høy brukertilfredshet. Vi er glade for å ha Frøydis med i arbeidet for å videreutvikle tilbudet, sier oppvekstsjef i Lier kommune, Kari-Ann Dale. 

Solid erfaring

I Lier Kulturskole venter mer enn 600 elever. Rui-Rahman er utdannet skuespiller, og har jobbet som avdelingsleder og teaterinstruktør i Røyken kulturskole. Her har hun hatt ansvar for blant annet Den kulturelle skolesekken, undervisning i scenekunst, og produksjon og regi av forestillinger og konserter.

- Frøydis har en solid bakgrunn, masse energi og pågangslyst. Hennes kompetanse vil bidra til å gi barn og unge et best mulig tilbud i Lier fremover, sier Dale.

Et rikt tilbud

Lier kulturskole tilbyr undervisning i musikk, teater, dans og visuell kunst som keramikk, animasjon og tegning. Den nye lederen for tilbudet har jobbet i både høyskoler, kulturskoler og Steinerskole. Hun også drevet sitt eget foretak med blant annet UKM Norge og Norsk Kulturskoleråd som oppdragsgivere.

- Det skjer mye spennende i kulturskolen fremover, og vi har et rikt tilbud til de unge. Viktig blir det å fortsette et godt samarbeid på tvers av sektorer for et best mulig tilbud, noe vi tror Frøydis vi bidra godt inn i, sier Dale.

Det meste av kulturskolens individuelle undervisning foregår på skolene i Lier, mens gruppeundervisningen er sentralisert i basen på Stoppen.

Tilbudene gis til kommunens barn og unge i alderen 3 til 19 år.