Nytt tilfelle av mutert virus i Lier

En person i Lier har fått påvist den engelske varianten av koronaviruset. Personen har direkte tilknytning til ni andre personer som tidligere har testet positivt for korona. Det er derfor grunn til å tro at hele denne gruppen er smittet av den muterte varianten.

Denne klyngen på ti personer har forbindelser til Tranby skole, Frognerlia (behandlingstilbud innen rus og psykisk helse) og Bama. I smitteklyngen rundt tilfellet i Lier er noen hjemmehørende i Drammen kommune.

Mange skal testes

Mange personer som fra før har vært i karantene skal nå testes, blant annet fire klasser ved Tranby skole og deres familier.

- Ved mistanke om den engelske varianten inkluderes hele husstanden til hver nærkontakt. Det medfører at svært mange nå skal teste seg i helgen. Vi jobber derfor med å oppskalere testkapasiteten fredag, lørdag og søndag, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Det nye tilfellet i Lier med påvist mutasjon har så langt vi vet ingen kobling til liungen som i starten av uken fikk påvist den engelske varianten av koronaviruset.

- I det forrige tilfellet var smitteveien trolig knyttet til innreise fra utlandet. I det nye tilfellet er smitteveien ukjent, sier Bjerring.

Hun omtaler situasjonen som uoversiktlig.

- Nå gjør vi en utvidet sporing. I dette samarbeider vi med Folkehelseinstituttet og Drammen kommune, opplyser kommuneoverlegen.

Foreløpig ikke nødvendig med nedstenging

For smittetilfellet i Lier kommune er smitteveien ukjent. Da den engelske virusmutasjonen ble påvist i Nordre Follo kommune ble flere kommuner rundt Nordre Follo stengt ned. Både Drammen og Lier kommune har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet om hvordan smittetilfellene skal håndteres, og de to kommunene samarbeider tett om oppfølgingen av smittetilfellene.  

- Det er god oversikt over dem som er berørt av smittetilfellene, og det gjennomføres en omfattende testing av alle nærkontaktene til de påviste smittetilfellene. I tillegg testes en rekke husstandsmedlemmer av nærkontaktene. Så foreløpig er beskjeden fra Folkehelseinstituttet at det ikke er nødvendig å stenge ned disse to kommunene, men at vi skal gjennomføre testingen og smittesporingen som planlagt gjennom helgen, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

Begrens sosial omgang 

Kommuneoverlegen påpeker også at det fortsatt jobbes med å kunne finne en reell smittevei for smittetilfellet i Lier kommune. Så selv om smitteveien er ukjent nå, er det fortsatt ikke konkludert med at smitteveien ikke er mulig å finne.  

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring ber alle liunger om å kun være sammen med egen husstand denne helgen.  

- Det innføres ikke nye og strenge tiltak i Lier akkurat nå. Men når situasjonen ikke er endelig avklart, er det alltid et godt råd til befolkningen at man er ekstra påpasselige, følge smittevernreglene nøye og ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare. Ingen av oss ønsker en ukontrollert smittespredning som fører til at kommunene våre blir stengt ned, sier kommuneoverlegen.