Ny utleieportal

Lier kommune har laget en ny utleieportal der du kan booke direkte i et nytt digitalt utleiesystem.

Lier kommune leier ut idrettshaller, gymsaler, svømmehall, kantiner, aulaer og andre lokaler ved skolene til trening/øvelser og faste aktiviteter på ettermiddags/kveldstid og i helgene etter nærmere avtale.

Gå til den nye leiesiden her!


Det er gratis lokaler for fast trening/øvelser for lokale lag med aktivitet for barn og unge og for voksenopplæringsorganisasjoner.

For fast trening/øvelser for voksne, betales en lav leie.

Lier kommune leier ut samme lokaler til enkeltarrangementer, kamper og cuper mm. Søknader sendes og behandles fortløpende via kommunens digitale utleiesystem. I tillegg til flerbrukslokalene ved skolene leies også Lier kulturscene og Engersand forsamlingslokale ut til enkeltarrangementer. Det betales gradert leie for bruk av de kommunale lokalene i helgene. Private og kommersielle leietakere betaler også leie for bruk av lokaler på ukedager.

Fra august 2018 tar Lier kommune i bruk et nytt utleiesystem som vil gi enklere oversikter, mer bilder og informasjon om ulike lokaler og også nye leiemuligheter for alle.

Portalen er en betaversjon som er under kontinuerlig forbedring.

Les litt mer om den nye utleieportalen