Hopp til innhold

Nye kurs i sinnemestring

Sinne er en normal følelse, men når den kommer ut av kontroll kan den være ødeleggende for deg selv og familien din. Nå starter Lier kommune opp nye kurs i sinnemestring, med løpende påmelding.

Sinnemestringskurset skal gi personer med sinne- og aggresjonsproblemer innad i egen familie alternative måter å reagere på. Det kan være vanskelig å endre adferdsmønstre som har vær der i flere år, og mange trenger hjelp til denne endringen.

Du må være villig til å analysere og lære av eget reaksjonsmønster.

I kurset jobber vi med å:

  • bli kjent med egne grunnholdninger og leveregler  
  • gjenkjenne situasjoner, tanker og følelser som kan utløse sinne
  • finne alternative måter å håndtere sinne på slik at det ikke går ut over andre

Les mer om sinnemestring etter Brøset-modellen her

Praktisk informasjon

Før kursstart har deltagere tre individuelle samtaler med sinnemestringsterapeutene før gruppeterapien starter. I disse samtalene er fokuset på å bli kjent med egen sinneproblematikk og viktige livshendelser.

Vi vil også ha samtale med eventuell partner og barn. Antall deltakere i gruppen er 6 personer.

Påmelding

Kurset er for voksne som skaper vansker for seg selv og sine nærmeste grunnet utfordringer med å beherske eget sinne.

Løpende påmelding og oppstart ved nok påmeldte deltakere.

For påmelding kan du ta kontakt med en av Lier kommunes sinnemestringsterapeuter:

Kristina Aarseth Lundgreen, 
telefon: 97587160  
E-post: kristina.aarseth.lundgreen@lier.kommune.no

Marianne Støylen,
telefon: 91825243
E-post: marianne.stoylen@lier.kommune.no