Hopp til innhold

Nye parkeringsregler i hele Lier

Jonas Berntzen, fagansvarlig for drift i Lier vei, vann og avløp KF.
Nå er det nye regler for parkering på kommunale parkeringsplasser i hele Lier. Følg med på skiltingen som viser hva som er maks p-tid. Parkeringen er gratis, men på korttidsparkering må du bruke p-skive eller håndskrevet lapp som viser når du startet parkeringen. Fra februar 2024 kommer det også en app.

Den nye parkeringsstrategien for Lier kommune ble vedtatt av kommunestyret 20. juni i år, og trådte i kraft 1. desember 2023. De nye parkeringsreglene gjelder både for innbyggere, andre besøkende og ansatte i Lier kommune.  

Dette er de nye reglene  

  • I sentrumsområder skal plassene reguleres til korttidsparkering med maks 3 timers parkering. 

  • På kommunale institusjoner, som skoler og sykehjem, reguleres plassene til maks 12 timers parkering.

  • Langtidsparkering utenfor sentrumsområder reguleres med maks 24 timers parkering.  

  • Parkeringsreglene med maks parkeringstid gjelder hverdag mellom klokken 07.00 og 20.00. I helgene er det ingen tidsbegrensning.

  • Parkering på kommunale parkeringsplasser i Lier er fortsatt gratis, men tidsbegrenset. NB! Eier av kjøretøyet må dokumentere ankomsttid på korttidsparkering, enten med p-skive eller håndskrevet lapp som plasseres synlig. Dette gjelder ikke for langtidsparkering med 12 timers og 24 timers parkering.

  • Lier kommune har inngått avtale med Easypark. I løpet av januar 2024 vil du kunne benytte Easypark-appen for å registrere starttidspunkt for parkeringen. Easypark er i gang med registrering av alle kommunale parkeringsplasser. I appen vil du også ha mulighet til å registrere din bil og betale for ladning på kommunale ladestasjoner i Lier. Appen kan lastes ned via Apple Store eller Google Play. 

  • Utfartsområder reguleres med 24 timers parkering. Skiltes med forbud mot hensatte biler/forsøpling.  

- Det er viktig at alle følger med på skiltene ved hver enkelt kommunale parkeringsplass for å se hvilke restriksjoner som gjelder, sier daglig leder Obed-Otto Lopes Schacht og Jonas Berntzen, fagansvarlig for drift i Lier vei, vann og avløp KF.

Advarsel før bot  

De sier kommunen har forståelse for at det vil kreve noe tid å bli kjent med og omstille seg til de nye parkeringsreglene.  

- Vi starter derfor med å gi et varsel dersom du har parkert på en kommunal parkeringsplass og ikke overholdt områdets skilting eller tidsbegrensninger. Ved gjentagelse vil du få en parkeringsbot, sier Schacht.  

Han påpeker imidlertid at parkering på områder med parkeringsforbud, som i et kryss, på gressplen eller i et gangfelt, vil føre til bot med en gang.

Hva gjelder i Lierbyen?

Lierbyen reguleres til soneparkering, der de fleste kommunale parkeringsplasser reguleres til maksimalt 3 timers parkering.

Kommunen har en avtale med grunneieren om bruk av parkeringsplassene ved det gamle bankbygget. Disse blir midlertidig omdisponert, og vil bli skiltet med maks 12 timers parkering.   

Stasjonsområdet og parkeringsplassene utenfor Haugestad reguleres til 24 timers parkering.  

Hva gjelder på Tranby?

Deler av Tranby sentrum reguleres til 2 timers parkering for å ivareta kortidsbehov, og deler til 12 timers eller 24 timers parkering for å ivareta lagtidsbehov.  

Hva gjelder på Lierstranda?

Det er per nå ingen utfordringer knyttet til parkering på kommunale plasser på Lierstranda. Derfor blir det ingen regulering. Kan bli endret dersom behovet oppstår.  

Hva gjelder i Sylling?

Det er per nå ingen utfordringer knyttet til parkering på kommunale plasser i Sylling. Derfor blir det ingen regulering. Kan bli endret dersom behovet oppstår