Hopp til innhold

Nye regler - sjekk skiltene når du skal parkere

Det er innført nye regler for parkering på kommunale parkeringsplasser i hele Lier. Parkeringen er gratis, men tidsavgrenset. Følg med på skiltene som viser hva som er maks p-tid og om du må dokumentere når du startet parkeringen.

De nye parkeringsreglene ble innført ved årsskiftet og gjelder for innbyggere, andre besøkende og ansatte i Lier kommune. Hovedprinsippet er at parkeringen er gratis, tidsavgrenset og at bilistene noen steder må dokumentere når parkeringen startet enten med app, sms, p-skive eller lapp i frontruten.

NB! I store deler av Lierbyen er det i dag maks 2 timer parkering. Statens vegvesen har nå godkjent nye skilt som viser at bilistene må dokumentere når parkeringen startet. Disse skiltene kommer opp om noen uker, og da vil også den gebyrfrie parkeringstiden her øke til 3 timer.

-  Frem til de nye skiltene er på plass trenger man ikke bruke app eller p-skive i Lierbyen, men tidsbegrensingen på dagens skilt gjelder. Hovedbudskapet er derfor at man alltid følger de gjeldene skiltene i området der man parkerer, sier daglig leder Obed-Otto Lopes Schacht i Lier vei, vann og avløp KF.

Dette er de nye reglene  

  • I sentrumsområder skal plassene reguleres til korttidsparkering med maks 3 timers parkering. NB! Sjekk skiltingen for å se om det er krav til å dokumentere når du startet parkeringen.

  • På kommunale institusjoner, som skoler og sykehjem, reguleres plassene til maks 12 timers parkering. Langtidsparkering utenfor sentrumsområder reguleres med maks 24 timers parkering. 

  • Det er ikke krav til å dokumentere parkeringsoppstart med for eksempel app eller p-skive på langtidsparkering med 12 timers og 24 timers parkering.
  • Parkeringsreglene med maks parkeringstid gjelder hverdag mellom klokken 07.00 og 20.00.

  • I helgene er det ingen tidsbegrensning.

  • Utfartsområder reguleres med 24 timers parkering. Skiltes med forbud mot hensatte biler/forsøpling.

Hvordan dokumentere jeg når parkeringen startet?

Der skiltene angir at eier av kjøretøyet må dokumentere ankomsttid på korttidsparkering, kan man enten:

  • bruke appen Easypark. I appen kan du registrere starttidspunkt for parkeringen, og du vil også ha mulighet til betale for ladning på kommunale ladestasjoner i Lier. Appen kan lastes ned via Apple Store eller Google Play. 

  • bruke p-skive

  • legge en håndskrevet lapp i frontruten

  • sende sms til 2410 (blir først mulig når nye skilt er satt opp. Da vil det stå en forklaring på hvordan man benytter sms-parkering)

- Det er viktig at alle følger med på skiltene ved hver enkelt kommunale parkeringsplass for å se hvilke restriksjoner som gjelder, gjentar Obed-Otto Lopes Schacht.  

Kan få bot  

I en innkjøringsperiode har Lier vei, vann og avløp gitt advarsler til bilister som har feilparkert på kommunale parkeringsplasser. Nå som de nye regelen har vært gjeldende i flere måneder, kan bilistene forvente bøter dersom de ikke følger angitt skilting.

Hva gjelder i Lierbyen?

Lierbyen reguleres til soneparkering, der de fleste kommunale parkeringsplasser reguleres til maksimalt 3 timers parkering. Kommunen har en avtale med grunneieren om bruk av parkeringsplassene ved det gamle bankbygget. Disse blir midlertidig omdisponert, og vil bli skiltet med maks 12 timers parkering.    Stasjonsområdet og parkeringsplassene utenfor Haugestad reguleres til 24 timers parkering.  

Hva gjelder på Tranby?

Deler av Tranby sentrum reguleres til 2 timers parkering for å ivareta kortidsbehov, og deler til 12 timers eller 24 timers parkering for å ivareta lagtidsbehov.  

Hva gjelder på Lierstranda?

Det er per nå ingen utfordringer knyttet til parkering på kommunale plasser på Lierstranda. Derfor blir det ingen regulering. Kan bli endret dersom behovet oppstår.  

Hva gjelder i Sylling?

Det er per nå ingen utfordringer knyttet til parkering på kommunale plasser i Sylling. Derfor blir det ingen regulering. Kan bli endret dersom behovet oppstår.