Oppgraderer snarstier i Lier

Nå blir det enklere å gå og sykle på stier i Lier. Fire snarstier har allerede fått nytt dekke, og flere skal det bli i tiden fremover.

Grønn mobilitet er viktig i Lier. For Lier vei, vann og avløp KF betyr det å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne ta seg frem til fots eller på sykkel.

Ett av tiltakene for dette er det veiforvalter Per Ivar Gundersen kaller snarstier. Dette er tilrettelegging for at myke trafikanter skal kunne komme seg gjennom skog eller terreng der hvor det ikke er vei. Stiene er fylt opp og jevnet med grus, og to av stiene har også fått taurekkverk.

Tiltakene er finansiert med midler fra Buskerudbyen.

Bra for helsa og miljøet

Etablering av snarstier utføres i prioritert rekkefølge. Snarstiene i området Linneslia og Sørumlia startet opp i fjor høst, og ble ferdigstilt i vår.

- Det kan godt være det egentlige navnet er snarvei, men det er faktisk stier. Og det er flotte stier, som vil være fine å gå på i all slags vær. Vi håper at dette motiverer liungene til å ta bena eller sykkelen fatt og la bilen stå når de skal fra A til B i nærområdet. Bra for helsa - bra for miljøet, sier Per Ivar Gundersen, veiforvalter Lier VVA KF.

Skal oppgradere flere stier

Beboere i Linneslia og Sørumlia har kanskje lagt merke til at noen snarveier har blitt bedre i det siste. Her har snarstiene fått en flott oppgradering, og noen av stiene har fått taurekkverk. Snarstiene gjør det enklere for beboerne å komme seg ned til togstasjonen. 

Området rundt Lier stasjon er det første som ble prioritert, og fremover skal Lier VVA KF gjøre det samme i flere områder rundt omkring i Lier.

Liste over snarstier som er ferdige:

  • Ny grus i snarstien som ligger i Kunterudveien
  • Ny grus i snarstien som går mellom Seljestien og Humlebakken
  • Taurekkverk er satt opp og ny grus er lagt i snarstien mellom Blåveisstien og Berghylla
  • Taurekkverk er satt opp og ny grus er lagt i stien mellom Sørumlia og Sørum terrasse