Se opptak fra februarmøtet til Lier kommunestyre

Tirsdag 12. februar var det kommunestyremøte i Lier. Du kan se hele - eller deler - av møtet i web-tv-spilleren vår.