Ordføreren lærte Gullaug-elever om demokrati

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal tok over som lærer på Gullaug skole for en kort periode i forrige uke.
Stort engasjement da ordfører Gunn Cecilie Ringdal overtok som lærer på Gullaug skole.

Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Hva er velferd? Hvorfor betaler vi skatt, og hva brukes pengene til?

Dette er temaer som kan være ganske vanskelige å forstå, men med ordfører Gunn Cecilie Ringdal som lærer var engasjementet hos elevene høyt.

I forrige uke fikk hun prøve seg i klasserommet hos 5. trinn hos Gullaug skole.

Vårt lokalsamfunn

Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn» fikk elevene leke seg til kunnskap om hvordan de kan påvirke samfunnet rundt seg og se sammenhengen mellom skatt og velferdsgoder.

Elever over hele landet deltok i forrige uke i prosjektet, som er en landsdekkende dugnad i regi av SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) og Ungt Entreprenørskap.

Ringdal ledet elevene gjennom en demokratisk prosess hvor de skulle bestemme hva et tomt lokale kunne brukes til.

Etter grundige diskusjoner og skriftlig avstemming kom elevene fram til at de ville bygge en ny, moderne gymsal på Gullaug.

Imponert ordfører

Ordføreren var imponert over elevenes innsats.

- Jeg synes dette var veldig engasjerende, med mange reflekterte elever. Det er viktig at elevene lærer om demokrati og hvordan man tar gode valg, og jeg synes de har kommet med mange spennende innspill her i dag. Kanskje vi har noen fremtidige politikere her?, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Også elevene var fornøyd.

- Vi fikk øve oss på å jobbe sammen og bli enige. Det er gøy å få prøve seg som politikere, Tommel opp!, sier Albert Gil Huseby.

I tillegg til ordføreren var Helge Dammen fra Skatt Sør, Dag Tore Kallåk fra UNIO og Helge Breistein fra Fellesforbundet med som veiledere. Mari Viko er rådgiver i Ungt Entreprenørskap Buskerud og ansvarlig for den praktiske gjennomføringen ved skolene.