Hopp til innhold

Overleverte planforslag om Fjordbyen

F.v.: Ina Jacobsen, Multiconsult, Ellen Flatøy, Link arkitekter, Camilla Aakre, Link arkitekter, Geir Hagehaugen, Eidos, Anders Edbo, Eidos, ordfører Gunn Cecilie Ringdal og kommunedirektør Sikke Næsheim. Foto: Rino Andersen
Fredag overleverte Eidos eiendomsutvikling forslag til områdereguleringsplan for Fjordbyen Lier-Drammen til Lier kommune. Det viser hvordan Lierstranda kan transformeres til en fjordby med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.

Eidos eiendomsutvikling er den største grunneieren på Lierstranda. Selskapet eier og forvalter 528.000 kvadratmeter mot Drammensfjorden. Eidos har utarbeidet planforslaget etter avtale med Lier kommune. 

Norges største byutviklingsprosjekt

Forslaget til områdereguleringsplan for fjordbyen er resultatet av en prosess som har pågått i 15 år.

- Vi er på vei mot noe som er helt riktig og veldig stor. Dette er Norges største byutviklingsprosjekt, og også stort i europeisk målestokk, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Ordføreren mottok formelt det digitale planforslaget fra administrerende direktør Anders Edbo og prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos eiendomsutvikling. Det er en omfattende dokumentsamling på 2500-3000 sider.

Ordføreren overleverte deretter planforslaget videre til kommunedirektør Sikke Næsheim.

- Dette er stor for oss som kommune og våre innbyggere. Fjordbyen skal være for alle - ikke bare de som skal bo der, sier Næsheim.

Ambisjon om vedtak i 2023

Forslaget er en omfattende plan for hvordan Lierstranda kan transformeres fra dagens industri- og logistikkområde til en fjordby med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser. Lier kommune skal etter planen behandle planforslaget politisk i løpet av 1. kvartal 2023 - avhengig av fremdriften for kommunedelplan for samferdsel i nærliggende områder.

- Vår ambisjon er at både kommunedelplan og områdereguleringsplan skal vedtas av sittende kommunestyre, sier ordføreren.

Myke trafikanter

I presentasjonen av planforslaget fortalte administrerende direktør Anders Edbo og prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos om de omfattende planene. Planområdet er på 1000 mål, og det er planlagt et bykonsept med kvartalsvis utvikling med variert bebyggelse.

- Planen er laget på mye trafikanters premisser, sier Geir Hagehaugen. Han trakk også frem satsing på kollektivtransport og alternativer til personbil, rekreasjonsområder, kanaler uten motorbåter, torg og tilgang til fjorden som sentrale satsingsområder i planen.

Her kan du lese Eidos eiendomsutviklings forslag til områdereguleringsplan for Fjordbyen Lier-Drammen
NB! Planbeskrivelse, konsekvensutredningsrapporter og utredninger blir publisert i uke 46.