Hopp til innhold

Si din mening om partienes forslag til handlingsprogram

Her kan du lese de politiske partienes forslag til handlingsprogram for perioden 2022-2025. Nå kan du komme med innspill til forslagene. Kommunestyret skal vedta handlingsprogrammet 14. desember.

Handlingsprogrammet for 2022 - 2025 er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak i neste fireårsperiode.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022-2025 ble lagt frem 23. september, og har deretter vært ute på høring.

Ny budsjettprosess

I år er det en ny prosess for budsjettbehandlingen Lier kommune. 

Etter at kommunedirektørens forslag ble lagt ut til høring, har de politiske partiene brukt tiden på å vurdere kommunedirektørens forslag og utforme egne forslag til handlingsprogram.

Den nye budsjettmodellen innebærer at også de politiske partienes forslag legges ut på høring.

Dermed kan liungene komme med innspill til politikerne om investeringer og prioriteringer før handlingsprogrammet vedtas.

Her er partienes forslag:

Arbeiderpartiets forslag til handlingsprogram 2022-2025

Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyres forslag til handlingsprogram 2022-2025

Miljøpartiet De Grønnes forslag til handlingsprogram 2022-2025

Sosialistisk Venstrepartis forslag til handlingsprogram 2022-2025

Venstres forslag til handlingsprogram 2022- 2025

Ønsker dine innspill

Du kan komme med innspill til forslagene frem til 10. desember klokken 12.00.

Send dine merknader til politisksekretariat@lier.kommune.no

Vedtas 14. desember

Kommunestyret vedtar endelig handlingsprogram for perioden 2022-2025 i sitt møte 14. desember.