Hopp til innhold

Lier kommune har fått oppgradert planregister

Lier kommune har nå fått et oppdatert, digitalt planregister.

Det nye planregisteret heter Plandialog

Planregisteret er et fagregister for å holde orden på gjeldende arealplaner, planer under arbeid, dispensasjoner, endringer og annet.

Du finner også nyttige lenker og kan søke i planer.

Plandialog skal skal gi saksbehandlere, eksterne aktører og publikum innsyn på en enkel måte.