Hans-Petter Christensen slutter som rådmann i Lier kommune og begynner som assisterende fylkesmann i Buskerud.

Etter 12 år som rådmann i Lier kommune begynner Hans-Petter Christensen i et engasjement som assisterende fylkesmann i Buskerud. Engasjementet varer frem til 2019 når den nye regionen trer i kraft.

- Jeg har hatt 12 flotte år i Lier kommune, og det er vemodig å slutte midt i en tid der vi har veldig mye bra på gang. Kommunen har hele denne tiden vært preget av en spennende utvikling. Ikke minst har det gode forholdet mellom folkevalgt og administrativt nivå for min del representert en styrke og muligheter i arbeidet som rådmann, sier Hans-Petter Christensen.

Bred erfaring
Hans-Petter Christensen har tidligere vært rådmann i Nedre Eiker og har også vært direktør for regional planlegging og utvikling i Buskerud fylkeskommune. Det gjør at han kjenner Buskerud fylke og kommunene godt.

- Fylkesmannsembetet har en sentral samfunnsfunksjon.  Min oppfatning er at Fylkesmannen i Buskerud både er synlig og vel ansett blant innbyggere, næringsdrivende, kommunene og samarbeidspartnere. Fra 2019 skal tre fylkesmannsembeter slås sammen. Det er spesielt interessant å få være med i omstillingsprosessen og ikke minst bidra til å løse oppgavene sammen med de dyktige medarbeiderne i Buskerud.  Dessuten gir det meg igjen anledning til å arbeide med hele fylket som nedslagsfelt, fortsetter Christensen.

Fylkesmann Helen Bjørnøy er godt fornøyd med ansettelsen.

- Jeg er glad for at han har takket ja til jobben og jeg gleder meg til å samarbeide med Hans-Petter. Han er samfunnsengasjert, og har bred erfaring og stor kunnskap om offentlig forvaltning, sier fylkesmann Helen Bjørnøy.

Må rekruttere ny rådmann
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har kalt inn til møte i arbeidsgiverutvalget førstkommende fredag. Der vil både midlertidig løsning og rekruttering av ny rådmann være tema. Datoen for når Hans-Petter Christensen skal tiltre hos Fylkesmannen er ikke avklart ennå, men det blir trolig i september.