Agenda Kaupang har bistått Lier kommune med en gjennomgang innen deler av helse, omsorg og velferdsområdet knyttet til tjenester definert som pleie og omsorg i KOSTRA.Arbeidet har blitt utført i samarbeid med kommunen og er gjennomført i perioden januar til april 2018.

Grunnlag for omstilling og endring

Lier kommune bestilte denne rapporten for å få et grunnlag for arbeid med omstilling og endring innenfor helse, omsorg og velferd. Dette er forankret i vedtatt handlingsprogram for 2018.

- Lier er i en omstillingsprosess og hadde behov for å se nærmere på enkelte områder innen velferdsområdet, samt helse og omsorg. Agenda Kaupang har gjennomført en analyse av utgiftene ført under pleie og omsorg i KOSTRA og sammenlignet oss med andre kommuner,  forteller Synnøve Tovsrud, kommunalsjef for tjenester i Lier kommune. 

Formålet med analysen er blant annet å:

  • gi grunnlag for reelle prioriteringer av tilbudet innen de ulike brukergruppene
  • gi grunnlag for prioriteringer mellom tjenesteområdene
  • avklare i hvilken grad kommunens tjenester er kostnadseffektive
  • synliggjøre kommunens eventuelle mulighet for kostnadsreduksjoner

Sammenligner ressurser

Det har også vært gjennomført en prosess med en arbeidsgruppe i hjemmetjenesten. Formålet har vært å finne tiltak og komme med forslag for videreutvikling av hjemmetjenesten for å møte økte og endrede behov.

- Det er i tillegg gjort en sammenlikning  av ressurser benyttet til saksbehandling innen helse og omsorg i Lier kommune med andre kommuner forteller Synnøve Tovsrud.

Onsdag 7.  Juni legges rapporten legges frem for politikerne i helse, sosial og omsorgsutvalget og de politiske gruppelederne.

Rapporten er et grunnlag for videre arbeid med omstilling i velferd,  vurdering av behov og endringer bl.a. i helse, omsorgs og velferdsplanen og til handlingsprogram 2019.

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN

HER FINNER DU TILLEGGSDELEN TIL RAPPORTEN