Snart klart for redusert SFO-foreldrebetaling

Fra og med 9. oktober kan foresatte med barn på 1. og 2. trinn søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

Gå til

Regjeringen har vedtatt at ingen familie eller husstand skal betale mer enn seks prosent av samlet inntekt for opphold i SFO per barn på 1. og 2. trinn.

For å ha rett til redusert betaling i Lier kommune tilsvarer dette en samlet inntekt på 546.333 kroner for fulltidsplass i SFO. Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet har rett til redusert betaling.

Slik gjøres det

Dokumentasjon er selvangivelse for siste år, og dette lastes opp som vedlegg i søknadsportalen. Dersom ikke selvangivelsen gir riktig bilde av inntekt, må man legge ved annen relevant dokumentasjon (utskrift av lønnsutbetaling, vedtak fra NAV eller lignende).

Dersom foreldrene til barnet bor hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldre, er det inntekten til husstanden til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene etter regleverket.

Søknadsportalen i Visma Flyt skole åpnes 9. oktober. De som søker innen 20. oktober og får innvilget søknaden, vil få refundert foreldrebetalingen for SFO for august, september og oktober. De som søker etter 20. oktober, får redusert betaling fra måneden søknaden innvilges.

Her finner du en komplett veiledning på søkeprosessen.

Sist oppdatert: 13. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?