Rengjør vannledningsnettet fra 24. april til 17. juni

Frem til 17. juni 2022 skal Lier vei, vann og avløp spyle og rengjøre rør fra kommunegrensen ved Brakerøya til Lahelldammen og fra Egge til Haugestad. Vannet stenges når arbeidet pågår. Vi anbefaler at kundene tapper opp vann til personlig forbruk.

Lier vei, vann og avløp KF jobber kontinuerlig med vedlikehold av ledningsnettet for å sikre rent vann til alle abonnenter i Lier. Nå skal rør fra kommunegrensen ved Brakerøya til Lahelldammen og fra Egge til Haugestad spyles og rengjøres.

Arbeidet vil foregå i perioden søndag 24. april til 17. juni 2022. Arbeidet starter fra klokken 21.00 og avslutter klokken 06.00 påfølgende dag.  

Får SMS-varsel

Vannet stenges når arbeidet pågår. De som blir berørt vil få varsling via SMS kvelden før. Noen kan bli berørt i to dager. 

Vi anbefaler derfor at kundene tapper opp vann til personlig forbruk. Under arbeidet vil det løsne partikler fra vannrørene, som kan gjøre at vannet blir litt misfarget etter spylingen. Lier vei, vann og avløp anbefaler at man tapper vann i den første kranen på vannrøret i huset inntil vannet er klart.

For å være sikker på at man vil motta en SMS, oppfordrer vi at man sjekker eget telefonnummer på https://www.servicevarsling.no

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Lier vei, vann og avløp for mer informasjon på e-post postmottak@lier.kommune.no eller på telefon 32 22 55 50.